SEÇ-G

Ultrans > Kurumsal > SEÇ-G
• Doğabilecek çevre sorunlarının ortaya çıkmadan engellenmesine çalışmak,
• İnsan ve çevre sağlığının korunması için her türlü çalışmaya katkıda bulunarak, şirketimizde çevre bilincinin yerleşmesini sağlamak.
• Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak ve yeni yönetmelikleri takip etmek, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi prosedürlerimizi belirlemek,
• Çevremize en az zararı vermek için geri dönüşümlü malzemeleri tercih etmek,
• Çalışanlarımızda çevre bilincini geliştirmek için iç dış eğitimlere katılmalarını sağlamak
• İş yaptığımız firmalarla çevre bilincinin geliştirmek için ortak çalışmalarda bulunmak,
• Az kullanılan enerji, çevreye daha az zarar vermektedir. Bu bilinçle tüm alanlarda enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,
• Çevre konusunda yapacağımız faaliyetlerle sektörümüzde öncü olmak,
• Meydana gelebilecek doğal afetler ve kazalar için acil durum planları hazırlamak ve bununla ilgili çalışmaları personelle paylaşmak,
• Atıklarımızı yasal bakımdan geçerli yöntemlerle bertaraf etmek yada geri kazanıma göndermek, bu hizmetleri de atık yönetimine uyan ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylı sertifikasyona sahip firmalardan temin etmek,
Taahhüdümüzdür.
Tehlikeli madde yüklü bir aracı kullanmak herhangi bir ağır vasıta kulllanmaktan daha fazla yükümlülük ve dikkat ister. Çünkü;
• Büyük miktarda tehlikeli madde taşınmaktadır,
• Kamyon çekici ve römorklar özel sistemlerle teçhiz edilmiştir,
• Dolum, sürüş ve boşaltımın birçok özel kuralları vardır.
bu yüzden donanım işletimi ve prosedürler hakkında tam olarak bilgi sahibi olmalısınız. Araçlarımızı kullanan sürücü uygun eğitimi almış sağlıklı kişiler olmalıdır.
Terminaller, taşma ve dökülmeleri önlemeye yardımcı olan elektronik ve elektromekanik cihazlarla donatılmıştır. Bu donanımın mevcudiyeti taşma ve dökülmeleri önleme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu tip ekipmanların arızalanması muhtemeldir. Bütün işlemler yakından takip edilmelidir.
Araçlarda ve çalıma şartlarında çok önemli ilerlemeler olmasına rağmen kazalar devam etmektedir. Bu kazaların %90’ı kişilerin standartlara uymayan davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar kaydedilir, araştırılır ve temel sebepleri derhal analiz edilirse ciddi kazalar belki önlenebilir. Her ciddi kazanın geri planında yüzlerce küçük olay veya kazaya yaklaşma durumu vardır. Bunun için hatalar muhakkak kaydedilmelidir.
Yönetimin ve sürücülerin, operasyonlarda ve araç kullanmada verdiği taahhüt ve gösterdiği liderlik (örnek olma) çok önemlidir. Herkes yeteneklerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmelidir.
Hizmetimizi en emniyetli şekilde müşterimize ulaştırmak taahhüdümüzdür.
• İş ve işçi sağlığı konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
• Hizmetlerin üretiminde birinci görevi üstlenen çalışanlarımızın sağlıklı insalardan seçilmiş olacağını,
• Tüm çalışanlarımızın sağlıklı yaşamın gereklerini gerek iş gerekse de özel hayatlarında uygulayacaklarını,
• Tüm çalışanlarımızın planlanan sağlık kontrollerine iştirak etmelerini, muayeneler sonucu belirlenebilecek tedavi şartlarını yerine getireceklerini,
• Çalışanlarımızın görev esnasında talimatlar çerçevesinde çalışacağını, sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamalardan kaçınabilmek konusunda gerekli eğitim ve iş akış planlarını kendilerine vermeyi,
• Kendi sağlığımızdan olduğu kadar, operasyonumuz içinde temas etmek zorunda kaldığımız kişilerinde sağlığına zarar vermekten kaçınmayı, 3.şahısları operasyonumuzdan mümkün mertebe uzat tutmayı,
• Taşıdığımız ürünün insan sağlığına verebileceği zararların bilinciyle kişisel koruyucu ekipmanlarımızı standartlara uygun olanlardan seçmeyi, her zaman bakımlı ve temiz tutup, operasyonlarımızda sürekli olarak kullanmayı,
• Firmamızda iş ve işçi sağlığı bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak için eğitim planlamalarının sürekliliğini sağlamayı,
• Risk değerlendirmelerini güncelleyerek çalışanlarımızın ve bizle temasta olan 3. şahısların sağlığını tehtit edebilecek unsurların ortadan kaldırmak için gerekli faaliyetleri başlatacağımızı, Taahhüt ederiz.